Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα εξαιρετικά ελεύθερης κοπής για μύτη στυλό