Βασικό μέταλλο ινιδίων αντίστασης στη θερμότητα

  • Base metal of heat resistance fibrils

    Βασικό μέταλλο ινιδίων αντίστασης στη θερμότητα

    Οι μεταλλικές ίνες και τα προϊόντα της ανήκουν πρόσφατα σε αναδυόμενα νέα λειτουργικά υλικά. Η ίνα χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιφάνεια, υψηλή θερμική αγωγιμότητα, καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, καλή ευελιξία, ευνοϊκή αντοχή στην οξείδωση υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.